BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รู้จักจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดน้องใหม่ จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย | ตอนที่ 1 (มีคลิป)


พระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ตราพระราชบัญญัติขึ้น เนื่องจากจังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ทำให้การติดต่อระหว่างอำเภอที่ห่างไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก และใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมั่นคง

และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ สมควรแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคายออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ

มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔


การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ

1. อำเภอเมืองบึงกาฬ
2. อำเภอพรเจริญ
3. อำเภอโซ่พิสัย
4. อำเภอเซกา
5. อำเภอปากคาด
6. อำเภอบึงโขงหลง
7. อำเภอศรีวิไล
8. อำเภอบุ่งคล้า


ด้านการสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลรัฐบาล 8 แห่ง
1. โรงพยาบาลบึงกาฬ
2. โรงพยาบาลพรเจริญ
3. โรงพยาบาลโซ่พิสัย
4. โรงพยาบาลเซกา
5. โรงพยาบาลปากคาด
6. โรงพยาบาลบึงโขงหลง
7. โรงพยาบาลศรีวิไล
8. โรงพยาบาลบุ่งคล้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 แห่ง


คำขวัญ จังหวัดบึงกาฬ

“ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง”
« PREV

ไม่มีความคิดเห็น