BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัคร 70 อัตรา!!"กรมแพทย์ทหารบก"
เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา 
"รับสมัครด้วยตนเอง" 
ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มกราคม 2562

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครสอบแบ่งเป็นสองกลุ่ม ดังนี้

1. นายทหหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)(ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว)) อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี พ.ศ.2537-2544 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537-1 เม.ย. 2544) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

2. นายทหหารประทวนชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
- เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) อายุระหว่าง 18 - 25 ปี เกิดปี พ.ศ.2537 - 2544 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537 - 1 เม.ย. 2544) ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

- ชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป

- หญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com  // https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=322

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น