BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

10 ล้านรายแรก!! ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ชิมช้อปใช้ 23 กันยายน-15 พฤศจิกายน เท่านั้น


เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่าน
เว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 รับจำนวน 10 ล้านรายแรก ที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น 

โดยผู้ที่จะลงทะเบียนรับสิทธิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นคนไทย ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
2. มีบัตรประจำตัวประชาชน
3. มี Smart Phone /เครือข่าย Internet
4. มี e-mail

โดยในขั้นตอนการสมัครจะต้องระบุจังหวัด ที่จะไปท่องเที่ยวจำนวน 1 จังหวัด และไม่ใช่จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง ซึ่งในวันที่ลงทะเบียนสามารถเข้าไปดูจำนวนร้านค้า ที่เข้าร่วมมาตรการฯ ในแต่ละจังหวัด เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการได้รับสิทธิภายใน 3 วัน หลังจากลงทะเบียน ซึ่งช่วงระยะเวลาการไปใช้สิทธิ คือภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMSจากนั้นดาวน์โหลด App เป๋าตัง ก็จะได้รับสิทธิและวงเงินใน App เป๋าตังทันที

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น