BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯบึงกาฬสั่ง ห้ามเผาทุกกรณี ..จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5


ผู้ว่าฯบึงกาฬสั่งห้ามเผาทุกกรณี ..จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

..ผู้ว่าฯบึงกาฬ ประกาศห้ามเผา ทุกกรณี เพื่อป้องกันไฟป่าและปัญหามลพิษหมอกควัน ฝุ่นละออง PM 2.5


หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการจุดไฟเผาป่า หรือ ปล่อยให้ลุกลามเข้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิด โทษจำคุก 4 ปี - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท

...โดยประกาศตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น