BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

บึงกาฬรับงานได้ แต่ต้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19(มีคลิป)

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจวงดนตรี (รถแห่) รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือ ...ได้รับการชี้แจงจัดงานได้ แต่ต้องทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าฯ จังหวัดบึงกาฬ ผู้ว่าฯ จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ กอ.รมน.จ.บึงกาฬ และที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ (ป้องกันจังหวัด) ร่วมกันรับเรื่องร้องเรียน และรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการแสดงดนตรี (รถแห่) ในพื้นที่จำนวน 23 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อ โควิด 19 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 จากการหารือร่วมกัน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้ชี้แจงมาตรการของจังหวัดให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ และเป็นที่เข้าใจจึงได้เดินทางกลับ

ทั้งนี้ จะได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคประจำจังหวัด เพื่อประเมินสถาณการณ์ ในคราวต่อไป


------------------

การจัดต้องทำแผน ดังนี้

มีผู้เข้าร่วมกี่คน ?

มีวิธีป้องกันยังไง มีการคัดกรองไหม ? และ ไปยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมโรคของพื้นที่นั้นๆๆโดยมีนายอำเภอเป็นประธานครับ


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น