BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บึงกาฬ ผอ.เขต สพม.แจงเหตุเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ร.ร.ประถมครูแจกใบงาน(มีคลิป)
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 1 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดบึงกาฬ ถึงบรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2564 โดยที่โรงเรียนบึงกาฬ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 25 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 กว่า 2,800 คน วันนี้ได้เปิดเทอมเป็นวันแรก โดยมีนายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผอ.รร.และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะครู มาควบคุมการเดินทางเข้าโรงเรียนและแนะนำนักเรียนทุกคน ผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ ติดสติ๊กเกอร์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนที่จะเข้าไปภายในโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 

นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผอ.รร.และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษาบึงกาฬ กล่าวว่าทางโรงเรียนได้ใช้มาตรการอย่างเคร่งครัด ตรวจคัดกรองเด็กที่ผู้ปกครองมาจากจังหวัดอื่น หรือพื้นที่สีแดง ไม่ให้มาโรงเรียนโดยเด็ดขาดให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน ซึ่งทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตั้งแต่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครูได้เข้าพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.มาแล้ว ซึ่งเป็นมาตรการแรก ส่วนมาตรการที่ 2 ที่ดูแลนักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียน 1.ใส่หน้ากากอนามัยเน้นมากที่สุด 100 % 2.การรักษาระยะห่างของนักเรียนโดยไม่มีการรวมกลุ่มเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง ให้แยกขึ้นไปเข้าแถวหน้าห้องเรียนเป็นชั้นไป จัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่าง 3.การล้างมือร่วมไปถึงการทำความสะอาดตามหลักการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางโรงเรียนมีความมั่นใจที่จะเปิดโรงเรียนเพื่อให้ลูกหลานได้รับโอกาส หากเปิดช้าลูกหลานก็เสียโอกาสในการเรียนค่อนข้างมาก ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่น ทางโรงเรียนจะดูแลลูกหลานเป็นอย่างดีบรรยายภาพ///นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผอ.รร.บึงกาฬและปฏิบัติหน้าที่ ผอ.เขต สพม.บึงกาฬและคณะครูควบคุมการเดินทางเข้า ร.ร.ในวันเปิดเรียนวันแรกให้ นร.ต้องผ่านจุดคัดกรอง ติดสติ๊กเกอร์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ แจงเหตุที่ต้องเปิดเรียนตามกำหนดเพราะเด็กจะไปสอบเข้ามหาลัยไม่ทัน
นอกเหนือจากนี้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบึงกาฬทั้งหมด 25 โรงเรียนรวมถึงโรงเรียนบึงกาฬแห่งนี้ด้วย ได้เปิดเทอมในวันนี้พร้อมกันทั้งหมด เนื่องจากโรงเรียนผูกโยงเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษานี้ ถ้าเปิดเรียนช้าเด็กที่จะเข้าสอบเรียนต่อก็จะเตรียมตัวไม่ทันสอบเรียนต่อในระดับมหาลัย  ซึ่งทั้ง 25 โรงเรียนที่เปิดเรียนในวันนี้ ได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจเยี่ยมจากทีมสาธารณสุข มีการประเมินผ่าน Thai Stop Covid +(tsc+) ในการให้เปิดเรียนแบบ On Site ซึ่งทุกโรงเรียนผ่านเป็นสีเขียวทั้งหมด เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ในปีนี้ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ทางด้านโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนเอกชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กว่า 210 โรงเรียน มีการเปิดภาคเรียนในวันนี้เช่นกัน แต่ไม่เปิดเต็มรูปแบบ On Site ทางโรงเรียนยังไม่ให้เด็กมาโรงเรียน เพราะต้องรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬประกาศก่อนว่าจะอนุญาตให้เปิดเรียนได้วันไหน  แต่มีการเรียนแบบ on hand ไปก่อน โดยคณะคุณครูจะเอาใบงานไปแจกให้ทำที่บ้านไปก่อน เพื่อเป็นการเตรียมความของเด็กนักเรียน


บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี 


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น