BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บึงกาฬ! มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้ง 8 อำเภอ
วันที่15/06/64 เวลา 10.00 น. คณะสงฆ์นำโดย พระครูกันตธรรมสังวร (หลวงตาน้อย)พร้อมกับ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ มอบอาหารและน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

ตามที่สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานดำริให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (Covid-19)

กิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตาของ พระครูกันตธรรมสังวร (หลวงตาน้อย)วัดภูงาม ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ และยังมอบอาหารให้กับ โรงพยาบาลทั้ง 8 อำเภอได้แก่ โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลพรเจริญ โรงพยาบาล เซกา โรงพยาบาลบุ่งคล้า โรงพยาบาลศรีวิไล โรงพยาบาล ปากคาด โรงพยาบาลบึงโขงหลง และ โรงพยาบาลโซ่พิสัย ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ วันนี้เป็นการมอบอาหารและน้ำดื่มที่โรงพยาบาลบึงกาฬเป็นวันแรก

นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  เป็นผู้รับมอบร่วมกับโรงพยาบาลบึงกาฬพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณและอนุโมทนา บุญในครั้งนี้ ที่ได้รับความเมตตาจากพระครูกันตธรรมสังวร วัดภูงาม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จังหวัดบึงกาฬ ยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์โควิด (Covid-19) แบบนี้ เพื่อที่จะได้สู้ไปด้วยกันในครั้งนี้ 

ท้ายนี้นายบุญเพ็ง  ลามคำ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000  ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์บึงกาฬ//ข่าว : สุจินดา เมธิอิทธิกุลไพศาล

บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์ รายงาน

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น