BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เหล่ากาชาด ปันน้ำใจ !! "มอบบ้านใหม่ให้คุณยาย"
วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางวาทิณี  โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ, นางเฉลิมศรี  บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ, นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ,

นายวราดิศร  อ่อนนุช เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ/ปลัดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ,  นายธีระพล  ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ ปลัดอำเภอเมืองบึงกาฬ กำนัน ผู้ใหญบ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ "ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในจังหวัดบึงกาฬ จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ" ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินการสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากอำเภอเมือบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมสร้างบ้านให้กับ นางกว้าง  กุศลยัง อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 97 บ้านแสนประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬ//ข่าว : ธรรมชาติ ทองบุตดี

 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น