BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

กอ.รมน. จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ"


เมื่อ 20 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัด บ.ก. จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดบึงกาฬ (ท) เป็นประธานในพิธี ฯ มี นายวราดิศร  อ่อนนุช ปลัดจังหวัดบึงกาฬ/ ลธ.กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ และ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธี ฯ โดยมีพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ฯ ให้กับเกษตรกร นำไปเพาะปลูก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับพื้นที่ และเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในยามประสบภัยพิบัติและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ข้อมูล ภาพ/ข่าว จ.ส.ท.ธนบัตร แก้วอินทร์

บึงกาฬ//ข่าว : ธรรมชาติ ทองบุตดี รายงาน

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น