BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

สานเสวนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ "เสริมสร้างเครือข่ายประชาชนประชาธิปไตย"
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก.(ท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานเสวนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กิจกรรม การเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชน รวมทั้งสื่อสารข้อมูลของภาครัฐให้ประชาชนรับรู้ถึงการดำเนินงาน และรับทราบข่าวสารของประชาชน

โดยผ่านการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือในชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยจัดที่ ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านทรายทอง ในครั้งนี้มีผู้ร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน กำนัน ผญบ. อสม. และประชาชนในพื้นที่ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ทั้ง 13 หมู่บ้าน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบึงกาฬ//ข่าว : ธรรมชาติ ทองบุตดี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น