BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กอ.รมน.จ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพ/ตรวจเยี่ยม/ติดตามประเมินผลการฝึกจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.

เมื่อ 1 ต.ค.64 เวลา 10.00-12.00 น. พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก.(ท.), และ จนท.กอ.รมน.จังหวัด บ.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ติดตามประเมินผลการฝึกจัดตั้งหมู่บ้าน อพป. ประจำปี 2564 ณ บ้านโคกกระแซ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จว.บ.ก. โดยมี นายผาสุก แสนโคตร ผญบ.หมู่ 2 / ประธานคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. บ้านโคกกระแซ, นางสาวนิยม  วิชัยสูง ผญบ.บ้านโคกแสงทอง หมู่ 15 และ คณะกรรมการหมู่บ้าน / ชรบ.ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก.(ท.) ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในพื้นที่บ้านโคกกระแซ และบ้านโคกแสงทอง รวม 21 ราย 

ผลการปฏิบัติ บ้านโคกกระแซ (หมู่บ้าน อพป.ปี 64) มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน จำนวน 9 คณะ และ รอง ผอ.รมน.ฯ ให้พิจารณาจัดเพิ่มเติมอีก 1 คณะ, และให้ จนท.กอ.รมน.จว.บ.ก. พิจารณาจัดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน โดยประสานส่วนราชการต่างๆ ที่มีโครงการ แผนงาน เพื่อพัฒนาให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างต่อไป


จ.ส.ท.ธนบัตร แก้วอินทร์ กอ.รมน.ภาพ/ข่าว

บึงกาฬ//ข่าว : ธรรมชาติ ทองบุตดี รายงาน

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น