BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เยี่ยมบ้านลุงหนูเตรียม มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือ !
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายนพดล สินธิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.บึงกาฬ เขต1 อ.ปากคาด, นายวัชระพันธ์ กุดกัญญา หน.ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ จ.บึงกาฬ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, น.ส.จันทร์เพ็ญ สาธารณะ นักวิชาการเกษตร สนง.สภาเกษตรจังหวัดบึงกาฬ, นายสถิตย์ ศรีประสงค์ กำนัน ต.นากั้ง, นางจิตราภรณ์ แก้วดวงดี (อสม.), และ นางพรทิพย์ เยาวรัตน์ (อสม.) พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหนูเตรียม คงทัน พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็น จากนั้นได้ปรึกษาหารือ เตรียมช่วยเหลือ

1. ท้องที่ท้องถิ่น/อสม. ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น

2. ได้วางแผน จะพาคุณลุงเข้ารับการตรวจประเมินความพิการที่โรงพยาบาล เพื่อขอทำบัตรผู้พิการ

3. ให้คำแนะนำและแนวทางแก่ญาติ ในด้านการทำเอกสารและยื่นขอรับงบประมาณซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (เนื่องที่ดินดังผืนกล่าวยังไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของคุณลุง) หากมีการขอรังวัดที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์มีโฉนดครอบครองแล้ว วางแผนจะทำเรื่องของบประมาณจาก อบจ./พมจ. เพื่อปรังปรุงที่อยู่อาศัยตามขั้นตอนต่อไป

4. ศูนย์คุ้มครองฯ จะพิจารณางบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นและจะดำเนินการประสานกะมูลนิธิ หน่วยงานภาค NGO เพื่อขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะลุงหนูเตรียม คงทัน อาศัยอยู่กระท่อมเก่าๆ หลังเล็กๆ ...พอบังแดดบังฝน อยู่กันสองพ่อลูก ที่บ้านนากั้ง หมู่ 6 ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรคนจนใด ๆ ลุงหนูเตรียม ผู้เป็นพ่อตาเริ่มจะมองไม่ค่อยเห็น(ยังไม่บอดสนิท) / ไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรคนจนใด ๆ เพราะไม่มีบ้านเลขที่เลยทำให้ตกสำรวจ ทำให้ไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆ และลุงเดินไม่ได้ / ส่วนลูกชายไปทำงานต่างจังหวัด ประสบอุบัติเหตุแล้วกลับมารักษาตัวที่บ้าน อาการเริ่มดีขึ้น ...แต่ก็ไม่เหมือนเดิม สภาพร่างกายไม่เต็มร้อย แต่พูดคุยรู้เรื่อง


บึงกาฬ//ข่าว : บึงกาฬบอร์ด

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น