BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันแรก "ฉีด Pfizer ให้นักเรียนพร้อมกันในหลายอำเภอของจังหวัดบึงกาฬ"
ที่โรงเรียนบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน อายุระหว่าง 12-18 ปี เป็นวันแรก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับจังหวัดบึงกาฬ ในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนวันแรกให้กับเด็ก โดยจัดให้มีการฉีดวัคซีน Pfizer พร้อมกันในหลายอำเภอของจังหวัด โดยเริ่มจากโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ของแต่ละอำเภอ

สำหรับ อ.เมืองบึงกาฬ จัดให้มีการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนบึงกาฬ ที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ม.1-ม.6 กว่า 2,800 คน ซึ่งทางโรงเรียนจัดระบบการให้บริการอย่างรัดกุม ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ในวันนี้เป็นการฉีดให้เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ในเวลา 08.30-10.00 น. ม.5 เวลา 10.00-11.30 น. และ ม.4 เวลา 11.30-14.00 น. โดยใช้สถานที่โดมเอนกราชป้องขันธ์ เป็นสถานที่รายงานตัว ตรวจวัดอุณหภูมิ วัดความดัน ตรวจคัดกรองเซ็นเอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง ก่อนเข้าไปฉีดวัคซีนที่หอประชุมศรีบึงกาฬ อีกอาคารหนึ่งที่เป็นห้องแอร์ พร้อมเฝ้าระวังสังเกตอาการ และให้คำแนะนำกับเด็กๆหลังจากได้รับวัคซีนควรปฏิบัติตัวอย่างไร

สำหรับนักเรียน ม.4-ม.6 ที่ผู้ปกครองลงทะเบียนสมัครใจประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนทั้งหมด 1,183 คน สมัครใจฉีด 971 คน ไม่สมัครใจฉีด 212 คน แยกเป็น /ม.4 สมัครใจฉีด 361 คน /ม.5 สมัครใจฉีด 326 คน /ม.6 สมัครใจฉีด 284 คน ภาพข่าวจากเฟซบุ๊ก สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวจากเฟซบุ๊ก สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวจากเฟซบุ๊ก สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211011104552390

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น