BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านใหม่ ให้ลุงหนูเตรียม คงทัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนเบื้องต้น
วันนี้(13 ตุลาคม 64) ที่บ้านลุงหนูเตรียม คงทัน / ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านใหม่ ให้ลุงหนูเตรียม คงทัน เนื่องจากหลังเก่าทรุดโทรม เสาบ้านเอียง 45องศา สภาพไม่เหมาะที่จะพักอาศัย ..เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนเบื้องต้น คาดว่าจะเเล้วเสร็จในวันที่ 14 ตุลาคม 64 / ทีมงานและคณะจิตอาสา นำโดย ...

/ 1. นายนพดล สินธิสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขต 1 อ.ปากคาด

/ 2. นายสถิตย์ ศรีประสงค์ กำนัน ต.นากั้ง

/ 3. น.ส.จันทร์เพ็ญ สาธารณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนง.สภาเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

/ 4. อาสาสมัครทหารพราน กองร้อย.ทพ.2106 ฉก.ทพ.21 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี 

/ 5. นายสำราญ อุ่นคำ สารวัตรกำนันตำบลนากั้ง

/ 6. นายไพบูรณ์ สุวรรณรอด สารวัตรกำนันตำบลนากั้ง

/ 7. นายจำเนียร บ่อเเก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ.ท่ากลิ้ง

/ 8. นายสมปอง รักญาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ.นากั้งพัฒนา

/ 9. นายเสมียน อุ่นคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ.นากั้งพัฒนา

/ 10. นายสุพร อินทมาตร ผู้ช่วย ปรส บ้านหนองบัว

/ 11. นายสว่าง คงทัน ผู้ช่วย ปรส บ้านศรีวิไล

/ 12. นายกาญจนา หยกเทพ อส.กร. บ้านนากั้ง

/ 13. นายสมคิด เวชวงศ์ อส.กร บ้านหนองบัว

/ 14. นายบุญสิน รัตนภักดี

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเปลี่ยนสังกะสีมุงหลังคาใหม่

สนับสนุนงบประมาณโดย

- กองทุนหมู่บ้านนากั้งพัฒนา

- สภาองค์กรชุมชนตำบลนากั้ง

- เงินกองทุนกลางหมู่บ้านนากั้งพัฒนา

- ผู้ร่วมสบทบทุน อื่นๆ
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น