BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บึงกาฬปิดอีก 2 หมู่บ้าน ลดการแพร่ระบาดในชุมชนวันนี้ (13 พ.ย.64) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเลิง ออกตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงครั้งที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ซึ่งในการตรวจคัดกรองครั้งแรกจำนวน 329 คน ผ่านการเฝ้าระวังและกักตัวจนเหลือกลุ่มเสี่ยงสูงที่มาตรวจคัดกรองในวันนี้ มีทั้งผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ นักเรียน เด็กเล็ก จำนวน 70 คน โดยการตรวจ PT-PCR โดยผู้ติดเชื้อและผู้เสี่ยงสูงนั้นมาจากคลัสเตอร์ไปดูบั้งไฟพญานาค แล้วก็นำเชื้อเข้ามาสู่หมู่บ้าน ขณะนี้พบผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 22 คน

ส่วนที่จุดตรวจเฝ้าระวังโควิดปากทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ และบ้านโนนอุดม ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้ผู้ปกครองหมู่บ้านเพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่กักตัวในหมู่บ้าน หลังผู้นำชุมชนใช้มาตรการปิดหมู่บ้านชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

อย่างไรก็ตาม มาตรการสำคัญที่ยังรณรงค์ต่อเนื่องคือ ขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้ตาม และขอให้ประชาชนยังปฏิบัติเคร่งครัดตามมาตรการ D-M-H-T-V ให้ต่อเนื่อง การ์ดอย่าตก รณรงค์ร่วมกันปฏิบัติสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ แอดอัด ตลอดจนเฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตนเองและบุคคลใกล้ชิดอยู่เสมอ หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจและมีจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที


https://news.ch7.com/detail/529202

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น