BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บึงกาฬ 2 วัน ติดเชื้อ 25 คน กระจายอยู่ทุกอำเภอ ล่าสุดสั่งปิดโรงเรียน ใน อ.พรเจริญเมื่อวันที่ 20 พ.ย. เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดบึงกาฬยังน่าห่วง ล่าสุด 2 วันที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อ 25 ราย มีทั้งเกษตรกร กลุ่มคนว่าง นักเรียน บุคลากรทางการแพทย์ กระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยล่าสุดโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ม.4 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ ต้องปิดโรงเรียน หลังพบนักเรียนหญิง อายุ 7 ปี ติดโควิดจากยาย ต้องกักตัวนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 20 คน ครูจำนวน 3 คน และผู้ปกครองอีก 2 คนไว้บนอาคารเรียน 14 วัน ผลตรวจเบื้องต้นทั้งหมดยังเป็นลบอยู่ และปรับการเรียนการสอนแบบ on site เป็น on hand และ On Air

ส่วนที่โรงพยาบาลพรเจริญ อ.พรเจริญ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 40 เตียง ได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยมีผู้ป่วยโควิด-19 มารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและตึกผู้ป่วยใน มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด- 19 จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัว เพื่อสังเกตอาการติดตามผลตรวจเชื้อทั้ง 2 แผนก และใช้เจ้าหน้าที่แผนกอื่นปฏิบัติงานแทนโรงพยาบาลพรเจริญ จึงจะปิดบริการทุกแผนก ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 พ.ย. เวลา 08.00 น. โดยผู้ป่วยและผู้รับบริการอื่นสามารถไป รับบริการโรงพยาบาลข้างเคียงได้ แต่ยังเปิดห้องฉุกเฉินให้บริการผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และผู้มารับบริการ ตึกผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉินของ รพ.พรเจริญ วันที่ 5 -18 พ.ย 64 หากมีอาการ ไข้ 37.5 องศา ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้มาตรวจหาเชื้อโควิด ที่ รพ.พรเจริญ ได้ทุกวัน เวลา 08.30 - 15.30 น. ที่จุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด หากไม่มีอาการดังกล่าวให้กักตัวอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วันตามมาตรการ DMHTV

เช่นเดียวกับโรงพยาบาลโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย ได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์ ถึงมาตรการเฝ้าไข้ผู้ป่วย งดเยี่ยม ผู้ป่วยทุกกรณี โดยให้เฝ้าไข้ได้เตียงละ 1 คน เท่านั้น ผู้เฝ้าไข้ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ผู้เฝ้าไข้ต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) กรณีเปลี่ยนผู้เฝ้าไข้ต้องแจ้งให้พยาบาลที่ตึกทราบและต้องได้รับการคัดกรองโควิด-19 (ATK) ทุกครั้ง และต้องปฏิบัติดังนี้ - เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา - ล้างมือทุกครั้ง ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย – งดรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำซ้อนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

ขณะที่โรงเรียนพรเจริญ อ.พรเจริญ ได้ออกประกาศเรื่องการปรับการเรียนการสอนของสถานศึกษา เนื่องจากมีนักเรียนติดโควิดจำนวน 1 ราย ประกอบกับมีการฝึกนักเรียน รด. จึงหยุดการเรียนแบบ on site และปรับการเรียนการสอน เป็น on hand และ On Air ตั้งแต่วันที่ 22-26 พ.ย. และขอความร่วมมือบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้ประจำการอยู่ที่ตั้ง ไม่ออกนอกเขตจังหวัดหากไม่มีความจำเป็น และจะกลับมาเรียนแบบ on site ในวันที่ 29 พ.ย. เหมือนเดิม


https://news.ch7.com/detail/530851


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น