BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บึงกาฬ คืบหน้าคลัสเตอร์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำโขงพบผู้ป่วยโควิด 99 ราย(มีคลิป)
เมื่อวันนี้ (24 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดคลัสเตอร์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำโขง บ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (Joint Investigation Team :JIT) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเซกา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ออกดำเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เพื่อศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาตามวัน เวลา สถานที่ เพื่อซักประวัติหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระบาดของโรค และเพื่อหามาตรการควบคุมการระบาดในครั้งนี้และป้องกันการระบาดในอนาคต ตลอดจนเฝ้าระวังและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเฝ้าระวังโรคใน 28 วัน ผลการสอบสวนโรคผู้ป่วย 99 ราย อายุน้อยที่สุด 12 ปี อายุมากที่สุด 77 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 263 ราย จำแนกเป็นพระภิกษุ จำนวน 172 รูป ฆราวาสทำหน้าที่แม่ครัว จำนวน 20 คน  ผู้มาปฏิบัติธรรม จำนวน 200 ราย

นายแพทย์จรัล จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศเขตตรวจสุขภาพที่ 8 อุดรธานีพร้อมคณะลงพื้นที่วัดถ้ำโขง บ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ร่วมประชุมกับนายสมชัย คำหงษา รองนายแพทย์ สสจ.บึงกาฬ นายออมสิน คำมุก นอภ.เซกา นพ.ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์ ผอ.รพ.เซกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนเพื่อสรุปผลและแนวทางการป้องกันโรคหลังเกิดคลัสเตอร์ใหญ่งานปริวาสธรรมภายในวัด ทำให้มีพระสงฆ์และฆราวาสติดโควิดจำนวนมาก

นายสมชัย คำหงษา รอง นพ.สสจ.บึงกาฬ รายงานว่าจากการสอบสวนทางระบาดวิทยาในวันที่ 18 ธ.ค.ผ่านมาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 เดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรม ที่วัดถ้ำโขง บ้านโนนสำราญใต้ ในวันที่ 10-12 ธ.ค.64 โดยมีผู้เดินทางมาร่วมงานจากทุกภาคทั่วประเทศจำนวน 40 จังหวัด เมื่อเดินทางกลับบ้านแล้วมีอาการป่วย จึงเดินทางไปตรวจที่ รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ผลพบว่าติดเชื้อโควิด19 ทีมระบาดวิทยาอำเภอเซกา จึงได้ดำเนินการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยวิธีการตรวจ ATK ที่วัดถ้ำโขง ในวันที่ 20 ธ.ค.ผลการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยวิธีการ ATK ทั้งหมด 263 ราย ผลเป็นบวกจำนวน 71 รายจึงได้ดำเนินการตรวจละเอียดด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 21 ธ.ค.จำนวน 236 ราย พบเชื้อจำนวน 90 รายเป็นพระสงฆ์จำนวน 87 รูป ฆราวาส 3 รายจึงได้ดำเนินการส่งต่อรักษาต่อตามโรงพยาบาลต่าง ๆ วันนี้มีพระสงฆ์ติดเชื้อเพิ่มอีก 6 รูปและฆราวาสอีก 1 คน รวมมีพระสงฆ์ติดเชื้อทั้งหมด 93 รูป ฆราวาส 4 ราย รวมทั้งคลัสเตอร์ 97 ราย จึงได้ดำเนินการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยวิธีการ RT-PCR จำนวน 46 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมและผู้ที่ช่วยงานต่าง ๆ ในวัดแห่งนี้อีก

ด้านนายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกากล่าวว่า ทางวัดจัดงานโดยไม่ได้ขออนุญาตจากทางอำเภอ จากนี้จะได้แจ้งไปยังวัดต่างๆ ผ่านทางเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ หากมีการจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้เพิ่มการคัดกรองไม่ให้มีบุคคลจากต่างจังหวัดเข้ามาในที่จักงาน ให้มีเฉพาะบุคคลในหมู่บ้านเท่านั้น และไม่ให้มีการจัดงานหรือกิจกรรมใหญ่ๆ อย่างนี้อีก

ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 99 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทั้งหมด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระบาดในครั้งนี้ได้แก่ การไม่เคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจในงานปริวาสกรรมขาดการป้องกันที่เพียงพอ กล่าวคือการจัดงานที่มีลักษณะคนจำนวนมากไม่ได้แจ้งขออนุญาตต่อผู้มีหน้าที่อนุญาต การคัดกรองผู้เข้ามาร่วมงานไม่มีทะเบียน ไม่มีมาตรการ ตัววัดอุณหภูมิ และเช็คประวัติวัคซีน ก่อนเข้าร่วมงาน รวมถึงไม่มีการจัดระยะห่างของการบริโภคอาหาร ไม่มีฉากกั้น จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไม่เพียงพอ การไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรวมกลุ่ม การอยู่ในพื้นที่แออัดและมีคนจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้เดินทางมาจากต่างอำเภอ และต่างจังหวัด เป็นจำนวนมาก จาก 40 จังหวัดทั่วประเทศทำให้มีโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อไปยังชุมชนในพื้นที่ และต่างพื้นที่ขึ้นได้หากการปฏิบัติตามมาตรการไม่เคร่งครัดเพียงพอตามมาตรการ D-M-H-T-T  ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น