BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

บึงกาฬ รณรงค์ปลูกต้นไม้วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ม.ค. นายไพฑูรย์ บุญสุขวีระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้ทำพิธีเปิดงานรณรงค์ปลูกต้นไม้วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ ป่านันทนาการหินสามวาฬ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายบัวพันธ์ วงศ์จันทร์ นายกเทศมนตรี ตำบลโคกก่อง นายสุรัตน์ วิเศษลา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ นำคณะเจ้าหน้าที่กว่า 30 คนและมีนักศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ กศน.อ.เมืองบึงกาฬ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 ต.โคกก่อง ร่วม 50 คนและทหารเข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) มอบหมายให้ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บก.1 (บึงกาฬ) จัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตามความเหมาะสมและอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภายหลังพิธีเปิดนายไพฑูรย์ บุญสุขวีระวัฒน์ ได้มอบต้นกล้าไม้ซึ่งมีไม้ยางนา ไม้ตะเคียน กว่า 200 ต้นกล้ามอบให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนที่สนใจนำไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีต้นกล้าพืชผักต่างๆ เช่น มะเขือ พริก ปลูกไว้ประกอบทำอาหารโดยเฉพาะโรงเรียนนำไปปลูกเพื่อประกอบทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนรับประทานได้ด้วยและพืชสมุนไพร เช่นฟ้าทะลายโจร ปลูกเพื่อเป็นยารักษาอาการเจ็บคอ เป็นไข้และที่สำคัญทำเป็นยาแก้โรคไวรัสโควิด19 

จากนั้นได้นำคณะผู้ร่วมงานไปทำกิจกรรมรดน้ำ พรวนดิน และใส่ปุ๋ยต้นกล้าที่ปลูกไว้บนภูสิงห์จำนวน 15 ไร่ ซึ่งได้ปลูกต้นกล้าเอาไว้ใกล้กับจุดชมวิวหินสามวาฬเมื่อช่วงหน้าฝนผ่านมา โดยมีต้นตะเคียน ต้นพะยูง ซึ่งเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี หลังจากเสร็จกิจกรรมบนภูสิงห์แล้วได้ร่วมกันถือป้ายรณรงค์ปลูกต้นไม้ไปตามถนนในที่ทำการเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่กำลังเช็คอินขึ้นไปชมหินสามวาฬได้ตระหนักในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติคือวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าประชุมฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้คืออะไร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมงานได้ช่วยกันคิดช่วยกันตอบ โดยมีรางวัลเป็นเสื้อยืดแขนสั้นโลโก้หินสามวาฬมอบให้กับผู้ที่ตอบปัญหาได้ถูกต้อง.


บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น