BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

บึงกาฬ ทอดผ้าป่าสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ม.ค. ที่โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ พระอาจารย์พีระพงศ์ พฒฺฑนิโก รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมเลิศนิมิต จ.ปทุมธานี ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ญาติโยมที่มาจาก จ.ปทุมธานี ชาวบ้านท่าโพธิ์ บ้านดงหมากยางและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมกันทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างห้องสมุด "101 ปีพระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)" โดยมีนายไตรภพ รำเพยพล รองนายก อบจ.บึงกาฬ นายราชันย์ วะนาพรม นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬและนายธีระพล ขุนพานเพิง นอภ.บึงกาฬ ประธานร่วมทอดถวายผ้าป่าและเปิดป้ายห้องสมุด101 ปีพระพรหมมงคลญาณ วิ.ได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 306,051 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ประธานมูลนิธิประทีปเด็กไทยได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแห่งนี้เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท 

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบึงกาพ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาบีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 8 คน โดยมีนางสาวดลนภา พันอินากูลครูชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ โครงการสร้างห้องสมุดโรงเรียน เริ่มสร้างเมื่อ วันที่ 24 ม.ค.2563 เนื่องจากห้องสมุดเดิมนั้นทรุดโทรม ไม่สามารถใช้การได้ จึงไม่มีพื้นที่ทำกิจกรรม อ่านหนังสือแก่นักเรียน และบุคลากรได้ใช้ศึกษาหาข้อมูล นับเป็นการเสียโอกาสทางการศึกษาที่สำคัญไป ด้วยความระลึกถึงอุปการะคุณในฐานะศิษย์เก่า พระอาจารย์พีระพงษ์ พฒฺฑนิโก รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเลิศธรรมนิมิต จ.ปทุมธานี จึงมีดำริให้มีโครงการสร้างห้องสมุดใหม่ โดยมีคณะทำงาน ชาวบ้านท่โพธิ์และบ้านดงหมากยาง อีกทั้งคณะศิษย์เก่าร่วมกันดำเนินโครงการ จนแล้วเสร็จ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งภายในและภายนอกชุมชน สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่มีมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย และเพื่อการรองรับสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ทันสมัยอย่าง "มอนเตสซอรี่" คือหลักสูตรสำหรับเด็กในชั้นปฐมวัย ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อาคารเรียนหลังใหม่จะมีพื้นที่กว้างขวาง รองรับนักเรียนได้มากขึ้น มีห้องน้ำ ห้องรับประทานอาหารและห้องพักครูเพรียบพร้อม ด้วยงบประมาณ 840,000 บาท.บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น