BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบถนนสาย บก.4011 จ.บึงกาฬ หนุนท่องเที่ยว-เชื่อมจุดชมวิวริมโขงทช.โชว์แบบถนนสาย บก.4011 จ.บึงกาฬ ระยะทางกว่า 17 กม. ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ช่องจราจร ครอบคลุม 4 ตำบลในอำเภอบึงโขงหลงและเซกา จ.บึงกาฬ พร้อมปรับปรุงทางแยกจำนวน 7 แห่ง และปรับปรุงจุดชมวิวหนุนท่องเที่ยวริมโขงกลุ่มอีสานตอนบน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)  เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนทางหลวงชนบทสาย บก.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026-บ้านต้อง อำเภอบึงโขงหลง, เซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อพัฒนาโครงข่ายสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดและภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่มิติใหม่ของการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทช.ได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวงชนบทสาย บก.3009 อำเภอเมือง, เซกา, บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ  เช่น ภูทอก น้ำตกเจ็ดสี และหาดคำสมบูรณ์ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรบริเวณบึงโขงหลง จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรองรับการเดินทางในอนาคต

ดังนั้น ทช.จึงดำเนินโครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวงชนบทสาย บก.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026-บ้านต้อง อำเภอบึงโขงหลง, อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนการคมนาคมขนส่งของประชาชนรอบบึงโขงหลงให้มีความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง 

สำหรับโครงการสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย บก.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026-บ้านต้อง อำเภอบึงโขงหลง, เซกา จังหวัดบึงกาฬ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดเชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026 และสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดเชื่อมกับถนนทางหลวงชนบทสาย บก.3009 (ช่วง กม.ที่ 30+240) รวมระยะทาง 17.688 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่การศึกษาครอบคลุม 4 ตำบลในอำเภอบึงโขงหลงและอำเภอเซกา ได้แก่ ตำบลบึงโขงหลง, โพธิ์หมากแข้ง, บ้านต้อง และโสกก่าม อีกทั้งได้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถนนทางหลวงชนบทสาย บก.4011 และถนนทางหลวงชนบทสาย บก.3009 (ช่วง กม.ที่ 30+000 ถึง กม.ที่ 46+026)

ในส่วนของการพัฒนาเส้นทาง ได้ออกแบบถนนเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0-2.50 เมตร ปรับปรุงทางแยกจำนวน 7 แห่ง และปรับปรุงจุดชมวิวให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ เตรียมพร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งงบประมาณสำหรับการก่อสร้างในลำดับต่อไป


https://mgronline.com/business/detail/9650000008334

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น