BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

บึงกาฬ ศรัทธาชาวโซ่พิสัย แห่รดน้ำขอพรพระเจ้าแสนสามหมื่น รอบ 3 ปีชาวชุมชนโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬแห่รดน้ำขอพรพระเจ้าแสนสามหมื่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโซ่นับถือในรอบ 3 ปี

ที่บริเวณตัวอำเภอเมืองโซ่พิสัย นายศิริ ตรีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโซ่พิสัย พร้อมด้วยนายพงค์พัฒน์ ศิลลาย นายอำเภอโซ่พิสัย เจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลโซ่พิสัย และประชาชนชาวโซ่พิสัย ต่างออกมาสรงน้ำองค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่น แห่งวัดสังขลิการาม บ้านโซ่

โดยประวัติของพระเจ้าแสนสามหมื่นนั้น สร้างในสมัยเชียงแสนเป็นราชธานี ซึ่งประมาณ ๘๐๐ ปีมาแล้ว เจ้าอนุวงษ์แห่งนครเวียงจันทน์ได้อัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่น มาประดิษฐ์สถานไว้ในหอไตร(เวียงจันทน์)เป็นเวลาหลายร้อยปี ซึ่งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ชาวบ้านโส่หรือชาวโซ่ ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในบ้านโซ่ปัจจุบัน ประมาณ ๒๐–๓๐ หลังคาเรือน และมีการอพยพจากชาวอำเภอโพนพิสัยเข้ามาอยู่เพิ่มมาขึ้นจนมีความเจริญรุ่งเรือง และในขณะนั้นชาวลาวและชาวไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จึงมอบพระพุทธรูปให้แก่ชาวไทย คือพระศุกร์ พระเสริม พระใส พระแสน และพระเสียง โดยได้อัญเชิญลงแพล่องมาตามลำน้ำงึม เหตุที่นำแพล่องมาตามลำน้ำงึมนั้น เพราะที่เวียงจันทน์นั้นทำสงครามกับข้าศึกอยู่จึงหลบข้าศึกล่องแพลงมาเรื่อย ๆ ก็เกิดแพแตกแท่นพระศุกร์ ตกลงไปในน้ำ ที่บริเวณนั้นชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้านเวิ่นแท่นและเมื่อล่องเรือมาถึงปากน้ำ งึม เกิดแพแตกอีกคราวนี้พระศุกร์ได้ตกลงน้ำ แต่เมื่อจะนำพระศุกร์ที่ตกน้ำขึ้นแพก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้ไม่ว่าจะใช้วิธี ใดๆก็ตามและต่อมาพระศุกร์ก็ได้สูญหายไปไม่มีผู้ใดพบเห็นอีก และที่บริเวณพระศุกร์ตกน้ำนั้นเรียกว่าเวินศุกร์ ต่อมาเมื่อซ่อมแพเสร็จแล้วจึงนำแพล่องมาถึงโพนพิสัย ชาวโพนพิสัยจึงอัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่นกับพระเสียงไว้ที่วัดนิโคตร และเมื่อแพได้ล่องมาถึงหนองคายชาวหนองคายจึงได้อัญเชิญพระใสประดิษฐ์สถานไว้ ที่วัดโพธิ์ชัย ส่วนพระเสริมนั้นได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐ์สถานที่วัดประทุมวรารามกรุงเทพฯ เมื่อเจ้าอธิการจันที มังศรี ได้ไปอัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่นจากโพนพิสัยมาประดิษฐ์สถานไว้ที่บ้านโซ่หรือ ที่วัดสังขลิการามจนถึงปัจจุบัน 

โดยนายศิริ ตรีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโซ่พิสัย เปิดเผยว่า องค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่น ประดิษฐานอยู่ที่วัดสังขลิการามมากกว่า 250 ปีเป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอโซ่พิสัย ที่ผ่านมามีเรื่องเล่าขานถึงตำนานและความศักดิ์สิทธิ์หลายเรื่องราว จนทำให้ชาวอำเภอโซ่พิสัยต่างเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ปกปักรักษาชาวอำเภอโซ่พิสัย 

ชาวบ้านท่านหนึ่งเปิดเผยว่าอาศัยในอำเภอโซ่พิสัยมาตั้งแต่กำเนิดหากมีเรื่องหรือปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตก็จะขอพรพระแสนสามหมื่นอยู่เป็นประจำและที่ผ่านมาตนก็สมหวังจากการขอพรพระแสนสามหมื่น มาโดยตลอด ทำให้ตนนั้นศรัทธาในองค์พระแสนสามหมื่นเป็นอย่างมาก ตนจึงออกมาส่งน้ำขอพรในทุกๆปี

โดยในวันนี้ ทางเทศบาลตำบลโซ่พิสัยได้จัดขบวนแห่ ตั้งแต่บริเวณปั๊มปตท โซ่พิสัย จนถึงวัดสังคงขลิการาม ตลอดทางมีชาวอำเภอโซ่พิสัย ต่างออกมาสรงน้ำองค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่นเป็นจำนวนมาก เพราะถือว่าเป็นการสรงน้ำองค์หลวงพ่อเเสนสามหมื่นในรอบ 3 ปี เลยทีเดียว


บึงกาฬ//ข่าว : เอ็ม บึงกาฬ/บึงกาฬบอร์ด รายงาน

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น