BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565

บึงกาฬ นทท.กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม"วิ่งขึ้นภู ดูพระอาทิตย์ตก"ที่หินสามวาฬเมื่อเวลา 16.30 น. วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เปิดกิจกรรม “วิ่งขึ้นภู ดูพระอาทิตย์ตก” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณเขตป่านันทนาการหินสามวาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมนักปั่นจักรยาน/ชมรมนักวิ่ง ในจังหวัดบึงกาฬ และนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน 

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ได้กล่าวให้โอวาทถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sports Tourism เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายและโดดเด่น การนำ “การท่องเที่ยวเชิงกีฬา” เข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่

นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “วิ่งขึ้นภู ดูพระอาทิตย์ตก” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ได้ทั้งการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดบึงกาฬ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา เน้นการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหลัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ, เทศบาลเมืองบึงกาฬ, เทศบาลโคกก่อง และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ชมรมผู้สนับสนุนกิจกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ คุณบุญมา พันดวง หรือบุญมาทีวี ออนไลน์ ช่อง 67 รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬทุกคน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมต้องทำการถ่ายรูปกับจุด Check Point ให้ครบตามกติกา โดยรางวัลแบบเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. บัตรสีฟ้า จับคู่ 20 รางวัล เช็คอิน 4 จุด คือที่ส้าง 100 บ่อ, หินหัวช้าง, ประตูภูสิงห์และหินสามวาฬ 2. บัตรสีเขียว จับรวมกลุ่ม ทีม 3 คน จำนวน 30 รางวัล เช็คอิน 3 จุด คือที่ส้าง 100 บ่อ, หินหัวช้าง, ประตูภูสิงห์ และ 3.บัตรสีเหลือง จับรวมกลุ่ม ทีม 5 คน จำนวน 25 รางวัล เช็คอิน 3 จุด ที่สร้าง 100 บ่อ ,หินหัวช้างและประตูภูสิงห์.บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น