BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อลังการ!! "บึงกาฬ-บอลิคำไซ"เชื่อมไทย สปป.ลาว เวียดนาม เพียง 150กม.

 บึงกาฬน้องใหม่มาแรง!!..ตามแผนก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2566 .."บึงกาฬ-บอลิคำไซ" เชื่อมไทย, สปป.ลาว และเวียดนาม 
บึงกาฬ จังหวัดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหล เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภูเขา น้ำตก ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ...วิถีชีวิต-อารยธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ดินแดนลี้ลับแห่งเมืองนาคา เสน่ห์ริมฝั่งโขงที่รอให้ทุกคนได้ไปสัมผัส

โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 "บึงกาฬ-บอลิคำไซ" และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 อำเภอโพนพิสัย-บึงกาฬ (ตอนหอคำ-บึงกาฬ)

เมื่อทั้ง 2 โครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและ สปป.ลาว ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางหลวงหมายเลข 212 สายอำเภอโพนพิสัย-บึงกาฬ จะเป็นทางผ่านไปสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ทำให้เส้นทางดังกล่าวเป็นการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว และภูมิภาคอาเซียนได้ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึงสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอีกด้วย

เส้นทางแห่งนี้จะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง ไทย-เวียดนาม ผ่านทางจังบึงกาฬที่สั้นที่สุด ระยะทางเพียง 150 กิโลเมตร เชื่อม3ประเทศ ไทย, สปป.ลาว และเวียดนาม
แผนโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 "บึงกาฬ-บอลิคำไซ" แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 5 ส่วน คือ

- Package1A งานถนนฝั่งไทย ค่างาน 831,110,000 บาท สิ้นสุดโครงการ 16 ธ.ค. 2565

- Package1B งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย ค่างาน 883,110,000 บาท สิ้นสุดโครงการ 13 มีนาคม 2566

- Package2A งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน ค่างาน 786,523,850 บาท สิ้นสุดโครงการ 8 พ.ย. 2566

- Package2B งานสะพานข้ามแม่น้ำโขง ฝั่งสปป.ลาว ค่างาน 379,197,622.70 บาท สิ้นสุดโครงการ 3 มกราคม 2567, และ

- Package3 งานถนนและด่านพรมแดนฝั่งสปป.ลาว ค่างาน 773,180,000 บาท สิ้นสุดโครงการ 3 ก.ค. 2566


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น