BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อัปเดต ‘สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว’ แห่งที่ 5 ‘บึงกาฬ-บอลิคำไซ’สร้างเสร็จเกือบครึ่งทาง‘กรมทางหลวง’อัปเดตสร้างสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ภาพรวมคืบหน้า 47.63% คาดเชื่อมต่อพื้นที่สะพานกลางปี 66 เร่งเปิดให้บริการภายในปี 67 เร่งแก้ปัญหาฝนตกหนักทำพิษ กระทบงานก่อสร้างตอม่อใต้น้ำ ส่งชุดประดาน้ำเชื่อมกำแพงขอบตอม่อ คาดเสร็จสัปดาห์หน้า

27 มิ.ย.2565-นายดนัย เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการระหว่างประเทศ กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) วงเงิน 3,653 ล้านบาทว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการก่อสร้างตอม่อในแม่น้ำโขง โดยในปัจจุบันประสบปัญหาระดับน้ำโขงขึ้นสูงและไหลเชี่ยว จึงต้องใช้นักชุดประดาน้ำเข้ามาช่วยงานเชื่อมใต้น้ำ ในส่วนงานก่อสร้างกำแพงขอบตอม่อในแม่น้ำโขง

อย่างไรก็ตามชุดนักประดาน้ำ ยังประสบกับปัญหาความขุ่นของแม่น้ำโขง ทำให้มองเห็นยาก จึงต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการทำงาน แต่อย่างไรก็ตาม สามารถดำเนินการได้กว่า 50% แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนกั้นน้ำ เพื่อทำงานโครงสร้างของตอม่อสะพานต่อไป

“ปัจจุบันพบว่า ระดับน้ำสูงเกินกว่าที่ทำงานได้ ซึ่งก็ห่วงในเรื่องของตัวนั่งร้านที่ลงไปในแม่น้ำโขง โดยผู้ก่อสร้างจะต้องคอยตักขยะ กิ่งไม้ เศษวัสดุต่างๆ ที่มาติดอยู่บริเวณที่มีการก่อสร้าง หากปล่อยให้มีขยะติดเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของ กิ่งไม้ขนาดใหญ่ ที่นอน เศษขยะต่างๆ อาจจจะทำให้นั่งร้านพังได้ ซึ่งเรื่องนี้ ทล.ได้สั่งให้ทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการในส่วนนี้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้กำชับในเรื่องความปลอดกับผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน เนื่องจากบริเวณก่อสร้างเมื่อน้ำขึ้นทำให้ไหลเชี่ยว” นายดนัย กล่าว

นายดนัย กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าผลงานในภาพรวมของโครงการ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2565 มีความคืบหน้ารวม 47.638% เร็วกว่าแผน 0.725% คาดว่า จะเชื่อมต่อพื้นที่สะพานได้ประมาณกลางปี 2566 และเปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี 2567 โดยโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างถนนฝั่งไทย ช่วง กม.ที่ 0+000-9+400 วงเงิน 831 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 30  มิ.ย. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ธ.ค. 2565 มีความคืบหน้า 60.354% ช้ากว่าแผน 4.893% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด

ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างถนนฝั่งไทยและด่านพรมแดนฝั่งไทย ช่วง กม.ที่ 9+400-12+082.930 วงเงิน 883 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มี.ค. 2566 มีความคืบหน้า 53.709% ช้ากว่าแผน 4.950%

ส่วนที่ 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน แบ่งเป็น ฝั่งไทย ช่วง กม.ที่ 12+082.930-13+032.930 วงเงิน 787 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 พ.ย. 2566 มีความคืบหน้า 25.355% ช้ากว่าแผน 3.401%

ขณะที่ ฝั่ง สปป.ลาว ระยะทาง 0.535 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 379 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ม.ค. 2567 มีความคืบหน้า 38.120% เร็วกว่าแผน 15.120% ในส่วนของงานถนนและด่านพรมแดนฝั่ง สปป.ลาว ระยะทาง 2.860 กม. วงเงิน 733 ล้านบาท มีความคืบหน้า 52.550% เร็วกว่าแผน 3.580%

นายดนัย กล่าวต่ออีกว่า ส่วนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายอำเภอโพนพิสัย-บึงกาฬ ตอนตำบลหอคำ-บึงกาฬ ช่วง กม.ที่ 108+984.000 – 125+416.103 และ กม.ที่ 126+694.399 – 127+189.000 รวมระยะทางประมาณ 16.926 กม. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ทล. รูปแบบการก่อสร้างเป็นการขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร วงเงิน 631.54 ล้านบาทบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 930 วัน เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ม.ค. 2566 ข้อมูล ณ ก.พ. 2565 โครงการมีความคืบหน้ารวม 46.150% เร็วกว่าแผนงาน 0.867%

สำหรับโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ เป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : Ms) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา-สบป.ลาว-สหภาพเมียนมา-ไทย-เวียดนาม

ทั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มอนุภาคตอนบน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทย กับ สบป.ลาว

นอกจากนี้ ยังช่วยรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยแนวเส้นทางประกอบด้วยโครงข่ายทางหลวงในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬบริเวณทางหลวงหมายเลข 222 กม.123+430 ตัดผ่านทางหลวงชนบทหมายเลข บก.3217, ทางหลวงชนบทหมายเลข บก.3013 และทางหลวงหลวงหมายเลข 212 ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 13 ในฝั่ง สบป.ลาว เพื่อให้สอดคล้องกับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศเวียดนาม


https://www.thaipost.net/district-news/170152/

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น