BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เดินรณรงค์"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เอายาเสพติดเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 มิ.ย. ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน และครู นักเรียนโรงเรียนบึงกาฬและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กว่า 150 คน พร้อมใจกันสวมชุดขาว ตั้งแถวขบวน ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬ ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อเดินรณรงค์ เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ตามที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nation) กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมทั้งนายกเทศบาลเมืองบึงกาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมเดินขบวน

การเดินรณรงค์ในวันนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่จังหวัดบึงกาฬต่อต้าน และไม่ต้องการยาเสพติดทุกชนิด ตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และเป็น 1 ใน 12 ของนโยบายเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานจะต้องเข้ามาร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจที่ดีให้กับประชาชน เกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเน้นลดประชากรผู้เสพ ส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจ ยึดถือ “ผู้เสพ คือผู้ป่วย” และเร่งการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดอย่างเข้มข้น สู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด สามารถติตต่อโรงพยาบาล หรือสาธารณสุข ใกล้บ้านท่านได้ทุกที่ เพื่อขอรับข้อมูลและคำแนะนำ หรือโทรสายด่วน 1165 โดยไม่เสียประวัติ และไม่มีความผิดแต่อย่างใด
บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น