BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บึงกาฬ ตรีนุช Kick off เปิดโครงการ SAFE สถานศึกษาปลอดภัยระดับภูมิภาคเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่หอประชุมโรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ Kick off เปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยระดับภูมิภาค โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.), นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ และเป็นสักขีพยานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานศึกษาปลอดภัย เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นหลังเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่ตนเป็นแม่คนหนึ่ง ซึ่งอยากให้สถานศึกษาเป็นบ้านหลังที่สองที่ปลอดภัย และอยากให้เด็กมีความสุขที่อยากมาโรงเรียน ดังนั้นการสร้างความปลอดภัยทั้งร่ายกาย จิตใจ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เพราะสถานศึกษาไม่ได้มอบความรู้และการศึกษาเท่านั้น แต่ต้องสร้างกำลังใจ กำลังกายที่เข้มแข็ง โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งมั่นที่จะป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม เพื่อให้เด็ก และเยาวชนปลอดจากภัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ

สำหรับโครงการ “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาระบบการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้น ใช้ชื่อว่าศูนย์ “MOE SAFETY CENTER” โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นแอปพลิเคชั่นในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย และได้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัดของ ศธ. ให้มีความรู้ มีความเข้าใจในการใช้งานระบบ เพื่อรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยที่มีผลต่อนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงให้ความสำคัญกับการอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ มีทักษะที่จะนำไปสื่อสารกับเด็กในวัยเรียน ด้วยการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความปลอดภัย แบบคู่ขนานกัน

โดยนักเรียนสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ ใน แอพพลิเคชั่น MOE SAFETY CENTER, www.MOESafetyCenter.com , LINE @MOESafetyCenter  หรือที่ call center 0-2126-6565 ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รวดเร็ว และช่วยให้เด็กสามารถโหลดและแจ้งเรื่องร้องเรียนถึงส่วนกลางได้โดยตรง จะทำให้ ศธ.สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที มีความเป็นธรรมและโปร่งใส นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง จะกลายเป็น Big data ที่ทำให้กระทรวงศึกษาธิการทราบว่าอะไรที่เป็นปัญหาหลักได้รับการร้องเรียนมากที่สุด และหาทางแก้ไขปัญหาให้นักเรียนต่อไป

ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะจมน้ำ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมสาธิตการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงความคืบหน้าของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬเกี่ยวกับโครงการ SAFE สถานศึกษาปลอดภัย และภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK

บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น