BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สอบปมลักลอบขุดดิน ส.ป.ก.4-01 ขายโครงการสร้างถนนบริเวณบ้านดอนอุดมเมื่อวันที่ 22 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่าจากกรณีมีชาวบ้าน/เครือข่ายประชาชนตรวจสอบปราบทุจริต ได้แจ้งข่าวพบเห็นผู้รับเหมามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เกี่ยวกับการลักลอบขุดดินเคลื่อนย้ายดิน ออกไปจำหน่ายให้กับโครงการก่อสร้างถนนหลวงชนบท เส้น บก.4001 เพื่อใช้เป็นวัสดุชนิดดินในโครงการฯ จึงมีประเด็นเหตุข้อสงสัย ว่าการกระทำดังกล่าว เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นอกจากนั้นเครือข่ายประชาชนตรวจสอบปราบทุจริต ยังได้บันทึกข้อมูลและภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข  และให้ประชาชนผู้ติดตามข่าวสารได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่อไปจากนั้น เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา น.ส.ศุภาลักษณ์ จิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต เข้าตรวจสอบกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบขุดดินจากที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณบ้านดอนอุดม อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยทางกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จ.บึงกาฬ แขวงทางหลวงชนบท จ.บึงกาฬ และผู้นำท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ พบว่ามีการขุดดินจากที่ดินดังกล่าวจริง โดยแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬได้ชี้แจงว่า หลังจากได้รับทราบว่า ทางผู้รับเหมาได้มีการนำดินจากที่ดิน ส.ป.ก. มาใช้ถมทาง ก็ได้มีการสั่งให้ยุติการดำเนินงานทันที และจะแจ้งให้ทางผู้รับเหมามีการนำดินมาถมคืนต่อไป ส่วนทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จ.บึงกาฬ จะมีการนำพิกัดที่ดินดังกล่าวไปตรวจสอบ และนำไปพิจารณาในการดำเนินการทางกฎหมายกรณีลักลอบขุดดินต่อไป.


https://www.dailynews.co.th/news/787939/

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น