BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

มท.2 ยันอีก 6 ปีได้ใช้สนามบินแน่นอนที่ปรึกษาแจงให้ผลตอบแทนทาง ศก.16% 

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี มท.2 ให้สัมภาษณ์ว่าโครงการก่อสร้างสนามบินบึงกาฬ มีความเป็นไปได้ที่จะเสร็จได้ใช้ในปี 2571 หรือในอีก 6 ปี ข้างหน้า เพราะมีความชัดเจนแล้วว่าจะสร้างที่ใดและอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดขอบเขตของสนามบินเพื่อทำการเวนคืน นับว่าเริ่มต้นโครงการตามลำดับขั้นตอนอย่างเป็นทางการแล้ว ด้านที่ปรึกษาโครงการแจงสร้างสนามบินเสร็จจะได้ผลตอบแทนเข้าประเทศกว่า 16% 

วันนี้ ( 12 พ.ค. 65 ) ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรับ และนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมเดอะวัน คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 500 คน ร่วมในงาน
ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬมีศักยภาพ ในการที่จะมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก โดยเฉพาะเครื่องบินซึ่งควรจะมี เพราะว่าจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เป็นจังหวัดชายแดน มีความไกลจากสนามบินอื่น ซึ่งควรจะมีสนามบินแน่นอน แต่การจะสร้างสนามบินนั้นต้องคำนึงหลายปัจจัยเพราะเป็นโครงการที่ใหญ่ ต้องเป็นไปตามขั้นตอน และตามกฎของการบิน ผมอยากจะบอกว่าโครงการสนามบินบึงกาฬนั้นไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่ม 1.มีความชัดเจนแล้วว่าจะสร้างที่ใดและตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 2.การออกแบบ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดขอบเขตของสนามบิน ความยาวของรันเวย์ และอาคารต่างๆ และจัดการเรื่องที่ดินอย่างไร  นับว่าเริ่มต้นโครงการตามลำดับขั้นตอนอย่างเป็นทางการแล้ว และวันหนึ่งก็จะต้องสำเร็จ วันนี้ 1.ก็ขึ้นอยู่ที่ประชาชนเข้าใจ 2.การขอจัดตั้งงบประมาณ แต่ผมเชื่อมั่นว่าประมาณปี 2570-2571 นี้ เราน่าจะได้ใช้สนามบินจังหวัดบึงกาฬแน่นอน

ขณะนี้กรมท่าอากาศยาน ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาโครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ก่อสร้างท่าอากาศยาน โครงการในด้านต่างๆ จึงได้เปิดโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการศึกษาฯ ตลอดจนระยะเวลาการศึกษาของโครงการ ที่ผ่านมา โครงการได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 25 หน่วยงานโดย และได้กําหนดการจัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ในวันนี้ เพื่อเผยแพร่รายละเอียด โครงการ แนวทางการพัฒนาโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตการศึกษา ของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการและ การศึกษาของโครงการจากผู้เข้าร่วมประชุม

ทางด้านนายธวัช เบญจพลชัย ที่ปรึกษาโครงการได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า โครงการออบแบบสนามบินบึงกาฬ เริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ใช้เวลาประมาณ 9 เดือน ประมาณเดือนพฤศจิกายนก็จะออกแบบทางวิศวกรรมแล้วเสร็จ มีขั้นตอนคือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะใช้เวลาเพิ่มเติมอีก 6 เดือน ส่วนขั้นตอนของการก่อสร้างจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ลำดับแรกจะต้องดำเนินการด้านงบประมาณก่อนใช้เวลาประมาณ 1 ปี จากนั้นดำเนินการเรื่องเวนคืนที่ดินใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขบวนการของการก่อสร้างสนามบินใช้เวลาประมาณ 3 ปี ก็เท่ากับว่าจากนี้ไปจนกว่าจะผ่านสิ่งแวดล้อม เวนคืนด้วยและก่อสร้างด้วยใช้เวลารวมประมาณ 6 ปี ถ้าเป็นไปตามกรอบเวลาในปี 2571 เราจะได้เห็นสนามบินบึงกาฬ ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการผลักดินงบประมาณ ซึ่งน่าจะใช้อยู่ประมาณ 4- 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประมาณ 16-17 % ซึ่งจะเกินเกณฑ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่า 12 % นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่ผลตอบแทนคืนมาให้กับประเทศในแง่ของการลงทุน.
บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น